Opzegging lidmaatschap

 
Weet je het zeker? Er is niets leuker dan tennis ;)

I ♥ Sports Gifs

Opzeggingen moeten voor het einde van het verenigingsjaar (1 januari tot en met 31 december) met in achtneming van het opzegtermijn van 4 weken schriftelijk aan de ledenadministratie@tvvierlingsbeek worden doorgegeven, dus uiterlijk 1 december. Dit kan ook doormiddel van op opzegformulier Uiteraad kan tussentijds wel aangegeven worden om per einde verenigingsjaar je lidmaatschap stop te zetten. Het is echter wel zo dat de maandcontributie tot 31 december betaald moet worden. Ook eventueel ingeplande bardiensten voor 19+ leden dienen tot die tijd verzorgd te worden.