Bestuur en commissies

BESTUUR
 
Voorzitter
John Rijs
 
Penningmeester
Hans Smits
 
Secretaris / PR & Communicatie / Bestuurslid
Helen Kusters
 
Kantinecommissie / Bestuurslid
Wim van Buytene
 
Vice voorzitter / Toernooicommissie
Willem van Buytene
 
Sponsorcommissie / Bestuurslid
Chris Peters
 
COMMISSIES
 
Bedrijfshulpverlening
Geert Heijnen
0478-631788 
 
Annie van Dooren 
0478-632188
 
Verenigingscompetitieleider/VCL
Elcke, Anita en Helen
 
Toernooicommissie
Willem van Buytene
 
Kantinecommissie
Wim van Buytene
 
Inkoop Kantine
Wiel Lamers
06-53371934
 
Ledenadministratie
Jos Smits
06-20006804
 
Sponsorcommissie / Bestuurslid
Chris Peters
 
Parkcommissie
Hans Smits
Wim ten Haaf
Geert Verstegen
 
Baancommissaris
Jan Aerts
0478-631624
 
Kantine/hapjes commissie
Rozaleen Heijnen
Jolien Raijmakers
Linda Gerrits
 
Onderhoud Accommodatie
Onderhoud verwarming: Theo van de Ven
Onderhoud verlichting/electra: Tom Berkvens