Contributie

Lidmaatschap en tarieven 2023

Als lid van TV Vierlingsbeek kun je gedurende het hele jaar op ons park tennissen, ben je daarnaast lid van de KNLTB zodat je bijvoorbeeld competitie kunt spelen maar ook met clubactiviteiten mee kunt doen.

Een lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december van enig jaar. Word je in de loop van het jaar lid, dan is de contributie naar rato van het aantal maanden.

Automatische incasso

Bij T.V. Vierlingsbeek worden de betalingen voor de contributie betaald met automatisch incasso. Hiervoor is het noodzakelijk dat je T.V. Vierlingsbeek machtigt om de contributie via een automatisch incasso van je rekening af te schrijven.

Tussentijdse wijziging persoonlijke gegevens of uw lidmaatschap beƫindigen.

Over wijzigingen in jouw persoonlijke gegevens, zoals een verhuizing of je hanteert een ander emailadres, worden wij graag op de hoogte gehouden. Geef dit door aan de ledenadministratie!

Mocht je jouw lidmaatschap per 31 december van enig jaar willen beĆ«indigen, dan moet dit altijd 
 voor het einde van het verenigingsjaar (1 januari tot en met 31 december) met in achtneming van het opzegtermijn van 4 weken schriftelijk aan de ledenadministratie@tvvierlingsbeek worden doorgegeven, dus uiterlijk 1 december. Dit kan ook doormiddel van op opzegformulier De opzegging wordt door de ledenadministratie bevestigd.
Opzeggen kan al gedurende het lopende jaar, maar het lidmaatschap loopt altijd door t/m 31 december.