U dient ook een pasfoto op te sturen naar de ledenadministratie. Of afgeven bij Jos Smits
Beekstraat 28, Vierlingsbeek. Deze foto wordt dan gescand en geretourneerd