Jeugdcommissie

vacant!!  
   
   

Wat doet de JC allemaal?

Tegen het eind van het jaar bespreken we wat er in het komende seizoen gebeuren gaat: wat was leuk en voor herhaling vatbaar? Wat viel er tegen en hoe kunnen we dat verbeteren? Denk hierbij aan eigen clubtoernooien en activiteiten maar ook aan toernooien in de regio, de competitie en uitwisselingen met andere clubs.

Aan de hand van deze planning maken we een verdeling wie er verantwoordelijk is voor welke activiteiten.

In de loop van het jaar verwerken we de inschrijvingen van onze jeugdleden, de website wordt bijgehouden, de input voor de jeugdmis moet tijdig verzonden en natuurlijk houden we ons bezig met het recreatief tennis: een heel belangrijk deel van ons programma. Hierbij willen we iedereen bereiken en naar de baan krijgen om zo de onderlinge contacten te verbeteren en de weg naar de tennisbaan te vergemakkelijken.

Daarnaast zijn er af en toe cursussen en bijscholingen voor JC leden. Hier steek je altijd veel van op en er is contact met omliggende tennisclubs, iets wat erg belangrijk is in onze ogen.

Gemiddeld zien we elkaar eens per zes weken om de ingekomen post door te nemen, elkaar op de hoogte te houden van de activiteiten en nieuwtjes binnen de jeugdafdeling en actie te ondernemen wanneer dat nodig is.

 

 

Autoschade Service Fransen Boxmeer